Sustainable Issue
จุดประเด็นความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว

bot mag cover 5-64

Editor’s welcome

 

การเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการทั่วโลก ได้สร้างผลข้างเคียงคือ การเกิดก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ ส่งผลให้อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น หรือเกิด “ภาวะโลกร้อน” ที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน มีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น กระทบกับระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งยังทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม หรือที่เรียกกันว่า “ภาวะโลกรวน” อีกด้วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกมาตรการหรือกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนของภาครัฐ หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สิ่งที่เรียกว่า eco-conscious” มากขึ้น 

Cover Story

 

ในบรรดาความเสี่ยงมากมายที่สังคมเศรษฐกิจโลก (และไทย) กำลังเผชิญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ "climate change" นับเป็นความเสี่ยงที่ถูกประเมินไว้สูงสุด ทั้งในแง่ของ "โอกาสที่จะเกิด" และ "ความรุนแรงของผลกระทบ" รายงาน Global Risks Report ของ World Economic Forum พบว่า climate change เป็นความเสี่ยงที่ติด 5 อันดับแรกต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2553

ความเสี่ยงที่สุดที่มนุษยชาติต้องพบเจอ

ESG

Executive's Talk

 

"การธนาคารเพื่อความยั่งยืน" พลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในระยะยาว

แนวคิดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงินเริ่มตกผลึกชัดเจนในเวทีการเงินโลกตั้งแต่ปี 2554 จากการจัดตั้ง Network for Greening the Financial System ที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้กำกับและตรวจสอบ เพื่อมาดูประเด็นความเสี่ยงด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับประเทศไทย เราเริ่มเห็นการดำเนินการของภาคธนาคารในปี 2561 เมื่อครั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ริเริ่มจัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum เป็นครั้งแรก เพื่อเน้นย้ำบทบาทของธนาคารในการส่งเสริมความยั่งยืนในภาคการเงินไทย

Executive's Talk

Special Scoop

สร้างภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 หรือ BOT Symposium 2021 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "สร้างภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย" นอกจากจะมีการนำเสนอผลการศึกษาที่น่าสนใจในมิติต่าง ๆ จากนักวิชาการแล้ว ผู้ว่าการ ธปท. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ยังได้กล่าวถึงมุมมองต่อความท้าทายจากวิกฤต และแนวคิดในการเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทย เราจึงขอนำคำกล่าวบางส่วนมาฝากผู้อ่าน

Special Scoop

Knowledge Corner

HOW TO มีชีวิตการเงินที่ยั่งยืน

Financial Wisdom

HOW TO มีชีวิตการเงินที่ยั่งยืน

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราตลอดชีวิต หลายคนจึงปรารถนาให้มีความสบายใจเรื่องการเงินในทุก ๆ วัน มีเงินใช้ ไร้กังวล กินอิ่ม และหลับสบาย  Financial Wisdom จึงอยากชวนผู้อ่านทุกท่านมาร่วมหาคำตอบว่า ความสบายใจเรื่องการเงินในทุก ๆ วัน หรือการมีชีวิตการเงินที่ยั่งยืนประกอบด้วยอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

อ่านต่อ
แบงก์ชาติกับการผลิตธนบัตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Get to Know

แบงก์ชาติกับการผลิตธนบัตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ท่านทราบหรือไม่ว่า การผลิตธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนกันอยู่ในปัจจุบันต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง ใช้พลังงานมากแค่ไหน และทำให้เกิดของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

อ่านต่อ

Inspiration

วรวัฒน์ สภาวสุ Trash Hero กับปฏิบัติการเปลี่ยนโลกด้วยสองมือ

เมื่อสภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมมาถึงจุดวิกฤตที่หลายคนไม่อาจนิ่งดูดาย Trash Hero คือหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครที่ออกปฏิบัติการเก็บขยะ ด้วยพลังเล็ก ๆ ที่หวังจะคืนความงดงามให้กับโลกใบนี้

 

Trash Hero จัดตั้งขึ้นด้วยจิตมุ่งมั่นในการร่วมด้วยช่วยกันทำสิ่งเล็ก ๆ นั่นคือการเก็บขยะตามชายหาดที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ช่วงวันพ่อในเดือนธันวาคม 2556 โดยเป็นการรวมตัวระหว่างอาสาสมัครคนไทยและชาวต่างชาติ แต่จุดเริ่มต้นในครั้งนั้นได้ก่อเกิดพลังร่วมจนขยายตัวสู่ระดับโลกจากการจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้ชื่อ Trash Hero World

talk

Local VS Global

plant based food

เศรษฐกิจติดดิน

Plant-based meat กลไกการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน

ในช่วงที่ผ่านมา กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการกล่าวถึงในเวทีโลกอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ (Bio-Circular-Green economy: BCG) ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาสร้างจุดแข็งให้กับประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อุตสาหกรรมอาหาร

อ่านต่อ
ESG global

Global Trend

ถนนทุกสายมุ่งสู่ ESG

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน สังคม และเศรษฐกิจไปทั่วโลก ทำให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงของมนุษย์และธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น แน่นอนว่ากระแสการตระหนักรู้นี้ย่อมทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

ผลสำรวจ Global Consumer Insights Pulse Survey ของ PricewaterhouseCoopers ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จากผู้บริโภคจำนวน 8,681 คน ใน 22 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งในปัจจุบัน

อ่านต่อ

ความยั่งยืนหลากมิติ

ในอดีตเราอาจจะเผลอมองข้ามความสำคัญเรื่องความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล แต่ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ Library & Archives ฉบับนี้ จึงขอแนะนำหนังสือดี ๆ 3 เล่ม ที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ

title-iconLibrary & Archives
ความยั่งยืนหลากมิติ

ในอดีตเราอาจจะเผลอมองข้ามความสำคัญเรื่องความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล แต่ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ Library & Archives ฉบับนี้ จึงขอแนะนำหนังสือดี ๆ 3 เล่ม ที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ

books

Video ประจำคอลัมน์

ดูทั้งหมด

BOT พระสยาม MAGAZINE | แนะแนวคิดนำทาง สู่การแก้หนี้อย่างยั่งยืน | สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์

17 ส.ค. 2566

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน พลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในระยะยาว

17 ส.ค. 2566