ผลงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2

 

กิจกรรมการเรียนรู้

ชื่อทีม​​/ชื่อวิทยาลัย​คลิปสรุปผลรายงานสรุปผลภาคผนวก
SPA MODEL
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จ. ปัตตานี

 

 

ภาคผนวก

โครงการต้นกล้าการออม
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กทม.

 

 

ภาคผนวก

Gen Y&Z Fin. ดี ออมก่อนใช้
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์

 

 

ภาคผนวก

โครงการ Happy นี่ การเงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จ. เชียงใหม่

 

 

ภาคผนวก

โครงการ 3 ส. เพื่อความพอเพียง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กทม.

 

 

ภาคผนวก

 

สิ่งประดิษฐ์

ชื่อทีม​​/ชื่อวิทยาลัย​คลิปสรุปผลรายงานสรุปผลภาคผนวก
น้องฮอมตังค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ. เชียงใหม่

 

 

ภาคผนวก

Pay For Aom
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ. ลำปาง.

 

 

ภาคผนวก

กึ๊ดฮอม (Kid Hom)
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

 

 

ภาคผนวก

The Saving Money Box
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จ. ราชบุรี

 

 

ภาคผนวก

แอปพลิเคชั่น ออมแล้วมันส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

 

 

ภาคผนวก

ระดับสถานศึกษาต้นแบบ

ชื่อทีม​​/ชื่อวิทยาลัย​คลิปสรุปผลรายงานสรุปผลภาคผนวก
เยาวชนชนเผ่ารู้จักคิด รู้จักใช้ ใส่ใจการเงิน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

 

 

ภาคผนวก

Fin. camp
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จ. ขอนแก่น

 

 

ภาคผนวก

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง ด้วยการออม
วิวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ. เชียงใหม่

 

 

ภาคผนวก

ทวีทรัพย์รักษ์การออม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ. ชลบุรี

 

 

ภาคผนวก

PLAN YOUR MONEY BOARD GAME
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จ. เชียงใหม่

 

 

ภาคผนวก

กยศ. เป็นหนี้ได้ ใช้หนี้เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ. ขอนแก่น

 

 

ภาคผนวก

หมายเหตุ รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อสถานศึกษา