ผลงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3

 

ภาคเหนือ

รางวัลสถานศึกษา/ทีมประเภทโครงงานรายงานสรุปผล
รางวัลชนะเลิศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์
Hugz will Save
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1วิทยาลัยการอาชีพเถิน จ. ลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ. เชียงใหม่
แอลวัยใส ใส่ใจการออม
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จ. ตาก
BICEC นักออม
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
Wicec Saving
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยการอาชีพสอง จ. แพร่
SICEC Saving
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จ. ลำปาง
EGAT-TECH
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จ. น่าน
Account Save Money
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จ. เชียงใหม่
JRV SAVE MONEY
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จ. นครสวรรค์
Accounting Fin ดี
สิ่งประดิษฐ์

 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลสถานศึกษา/ทีมประเภทโครงงานรายงานสรุปผล
รางวัลชนะเลิศวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จ. สุรินทร์
บ้านช้าง
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด จ. กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล จ. อุดรธานี
STT-TEAME
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยการอาชีพนาแก จ. นครพนม
ออนซอนนาแก
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร
fin.ดีทำบัญชีมีเงินเก็บ
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จ. นครราชสีมา
Ant Project S
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จ. มหาสารคาม
WAPI WONDERFUL
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู
NBTC We Care
สิ่งประดิษฐ์

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จ. ขอนแก่น
AM-TECH MODEL
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์
KCS The Money
กิจกรรมการเรียนรู้

 

ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

รางวัลสถานศึกษา/ทีมประเภทโครงงานรายงานสรุปผล
รางวัลชนะเลิศวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
Work Smoothly
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ. ชลบุรี
TATC Wallet
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2​วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ. นนทบุรี
Planning Fin for Life
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จ. สระแก้ว
เด็กวังทำดี
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กทม.
DB ASOKE
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กทม.
Wbac รู้ใช้ รู้ออม เพื่อชีวิตที่มั่นคง
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จ. ฉะเชิงเทรา
ศรีวรการ เราทำได้
สิ่งประดิษฐ์

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กทม.
Fak Noi
สิ่งประดิษฐ์

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จ. ระยอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กทม.
Dek Ouad Aom (เด็กอวดออม)
กิจกรรมการเรียนรู้

 

ภาคใต้

รางวัลสถานศึกษา/ทีมประเภทโครงงานรายงานสรุปผล
รางวัลชนะเลิศวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ. สงขลา
Lpt Account
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จ. สงขลา
ทีม S.K.T.ชี้ช่องรวย...ด้วยการบริหารเงิน
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2วิทยาลัยการอาชีพตรัง จ. ตรัง
TTCACC
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
บัญชีพารวย
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จ. สงขลา
เด็กช่าง ร่วมใจ สาวพาณิชย์
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จ. ระนอง
รวยหรอย
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ. ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
สิ่งประดิษฐ์

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จ. สงขลา
U.S.P. We can do
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน จ. นครศรีธรรมราช
VVC MoneyBag
กิจกรรมการเรียนรู้

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จ. สงขลา
Fin D New Normal
กิจกรรมการเรียนรู้

 

ระดับสถานศึกษาต้นแบบ - รอบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ

สถานศึกษา/ทีมรายงานสรุปผล
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ปาตานีพร้อม

 

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง
LPTC Challenge

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
โพธิ์ทอง

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Poly Team

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
Pay Save

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
super M.

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
Fin. Fun Plus

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
รัดให้ Fin. 2

 

ระดับสถานศึกษาต้นแบบ - กิจกรรมสานต่อการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

สถานศึกษา/ทีมรายงานสรุปผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เกษตรเชียงใหม่

 

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
Vitamin M (money)

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
Smart Fin.

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
Start Saving Start Future

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
Cisat Innovation

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
KVC STRONG

 

หมายเหตุ รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อสถานศึกษา